หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167398679
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 291 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HB180 ว215ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์มหภาค
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021165 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0