การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.G155 อ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การท่องเที่ยว - - การพัฒนา - - วิจัย
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น

อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002914 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0