ผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนเทศบาลนครลำปาง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QU145 ศ231ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผลิตภัณฑ์ชุมชน - - วิจัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - - วิจัย
ผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนเทศบาลนครลำปาง

ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002920 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0