การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W275 ร211ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การประกันสุขภาพคนต่างด้าว - - วิจัย
การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย

ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

ผู้แต่งร่วม

 • คนางค์ คันธมธุรพจน์
 • วีระศักดิ์ พุทธาศรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002934 - ยืมได้
2 3002935 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0