ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อการจัดการอารมณ์โกรธในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ช173ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคจิตเภท - - วิจัย
ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อการจัดการอารมณ์โกรธในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน

ชลิตสุดา พรหมทวี

ผู้แต่งร่วม

 • สันติ พรมนิมิตร
 • จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002956 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0