เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164850057
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 245 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HB180 ส226ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

สายพิณ ชินตระกูลชัย

ผู้แต่งร่วม

 • ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021175 - ยืมได้
2 7021176 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0