นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (1/16) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169129851
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-07-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 149 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT120 น171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ
นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018705 - ยืมได้
2 7021202 - ยืมได้
3 7021203 - ยืมได้
4 7021204 12 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กฤษณกมล รักญาติสกุล
5 7021205 - ยืมได้
6 7021206 - ยืมได้
7 1000103 - ยืมได้
8 1000104 - ยืมได้
9 1000105 - ยืมได้
10 1000106 - ยืมได้
11 1000107 - ยืมได้
12 1000108 - ยืมได้
13 1000109 - ยืมได้
14 1000110 - ยืมได้
15 1000111 - ยืมได้
16 1000112 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1