พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: DC: สธ0216/8.5/
 • Tags (หัวเรื่อง):
ปริญญาบัตร - - การพยาบาล - - ไทย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000928 - ยืมได้
2 4000929 - ยืมได้
3 4000930 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0