72 ปี กรมการแพทย์ 10 มีนาคม 2557

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744227171
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: DC: สธ.176 ก176ป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000940 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0