แสดง:

เรียงตาม:

ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง 1/1
หนังสือมาใหม่

ทางเลือกสำหรับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน 0/21
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510261
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0/10
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: สุทธชาติ พืชผล, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747517906
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

ผู้แต่งหนังสือ: จันทราภา ศรีสวัสดิ์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748377551
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา 0/21
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

ผู้แต่งหนังสือ: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510254
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423) 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา กาวิละ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ 0/1
หนังสือมาใหม่

การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

ผู้แต่งหนังสือ: โอภาส การย์กวินพงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742977382
เลขเรียก:
 • NLM - WC268
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ทักษะการบริหารทีม = Leading teams 0/2
หนังสือมาใหม่

ทักษะการบริหารทีม = Leading teams

ผู้แต่งหนังสือ: ดอนเนลลอน, แอน.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744140654
เลขเรียก:
 • NLM - HD66
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง 0/1
หนังสือมาใหม่

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง

ผู้แต่งหนังสือ: สรชัย พิศาลบุตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741102365
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network 0/2
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer network

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616739616
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Nurse's Toolbook for Promoting Wellness 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse's Toolbook for Promoting Wellness

ผู้แต่งหนังสือ: Miller, Carol A.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071593809, 0071593802
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

McGraw-Hill Manual of Laboratory and Diagnostic Tests 0/
หนังสือมาใหม่

McGraw-Hill Manual of Laboratory and Diagnostic Tests

ผู้แต่งหนังสือ: Wilson, Denise D.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071594059, 0071594051
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

The Ultimate Guide to Getting into Nursing School 0/
หนังสือมาใหม่

The Ultimate Guide to Getting into Nursing School

ผู้แต่งหนังสือ: Genevieve Chandler
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071593830, 0071593837
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Medical Charting Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Charting Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Richards, Joan
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071643504, 0071643508
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Biochemistry Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Biochemistry Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Walker, Sharon
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071643481, 0071643486
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

I.V. Therapy Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

I.V. Therapy Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Cheever, Kerry H.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071595834, 007159583X
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Fluids and Electrolytes Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Fluids and Electrolytes Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Joyce Y.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071595650, 0071595651
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Diabetes Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Diabetes Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Masharani, Umesh
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071593892, 0071593896
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

Vitamins and Minerals Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Vitamins and Minerals Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Blake, Steve
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071594714, 007159471X
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อแก้ไขโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 1/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อแก้ไขโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: จันทร์จิรา จันทร์นก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงแข รักไทย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ปัญญาดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปั ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) 0/2
หนังสือมาใหม่
การประเมินภาพรวมคลอดหลักสูตรและผลผู้สำเร็จการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศณียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2547 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาพรวมคลอดหลักสูตรและผลผู้สำเร็จการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศณียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2547

ผู้แต่งหนังสือ: ปาริชาต ตามไท
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร

ผู้แต่งหนังสือ: อังศินันท์ อินทรกำแหง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789748182131
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: กฤติกา วงศ์ถามาตย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งในผู้มารับบริการตรวจค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งในผู้มารับบริการตรวจค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี สินสุริยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QZ20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การรับรู้ภาวะโรคกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ภาวะโรคกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: กมลพงษ์ ภู่เย็น
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WH20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า