# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
5051 Shannon E. Perry 0
5052 Alden, Kathryn Rhodes 0
5053 Cashion, Kitty 0
5054 Lowdermilk, Deitra Leonard 3
5055 Netter, Frank H., illustrator 0
5056 Ferri, Fred F. 1
5057 Martin, Barbara C. 0
5058 Duell, Donna J. 0
5059 Smith, Sandra F. 2
5060 Lilley, Linda Lane, et al. 1
5061 Godstein, Marc B. 0
5062 Kamel, Kamel S. 0
5063 Halperin, Michell L. 1
5064 John's Marison, et.al. 1
5065 Craven, Miles 3
5066 Mauk, Kristen L., editor 3
5067 Gueldner, Sarah H., editor 0
5068 Wykle, May L., editor 1
5069 Fineout-Overholt, Ellen 0
5070 Melnyk, Bernadette Mazurek 4
5071 Estes, Mary Ellen Zator 1
5072 Ackley, Betty J. 3
5073 Urban, Carol Q 0
5074 Holland, Leland Norman 0
5075 Adams, Michael Patrick 2
5076 Peate, lan, editor 2
5077 Lehne, Richard A. 2
5078 Diehl, Tracy S., editor 1
5079 Willams, Susan, editor 1
5080 Suwit wibulpolprasert, editor 1
5081 Ricci, Susan Scott 4
5082 Mckinney, Emily Slone 2
5083 Dolores Maldonado Towle, Mary Ann 0
5084 Ramont, Robera Pavy Niedringhaus 1
5085 Pillitteri, Adele 1
5086 Escott-Stump, Sylvia 1
5087 Giddens, Jean Foret 0
5088 Wilson, Susan Fickertt 0
5089 editor Lewenson, Sandra B. 0
5090 Truglio-Londrigan, Marie 1
5091 Thompson, Brenda Reap 0
5092 Wittmann-Price, Ruth A. 1
5093 Seitz, Ruth Hoover Seitz 0
5094 Vanmeter, Karin C. 0
5095 Dyer, Ruthanna M. 0
5096 Gould, Barbara E. 2
5097 Venes, Donald 0
5098 Power, Bethel Ann 1
5099 Aehlert, Barbara 1
5100 Howard , Judy 0