# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
3 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
4 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
6 วรัญญา เพ็ชรคง 0
7 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
8 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
9 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
10 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
11 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0
12 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ 1
13 มนัสวี ขนอม 0
14 สุทธินันท์ คอดริงตัน 0
15 ฐิตินนท์ ดวงจินา 0
16 นงลักษณ์ เฉลิมสุข 0
17 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 0
18 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ 1
19 ประสาท เนืองเฉลิม 1
20 อินทรศักดิ์ เทียมเศวต 1
21 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, บรรณาธิการ 0
22 ทัศนีย์ วีระกันต์, บรรณาธิการ 1
23 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 0
24 อรุณณี ใจเที่ยง 0
25 นิศาชล บุปผา 0
26 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย 0
27 เจนจิรา สลีวงค์ 0
28 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
29 ปรีดี พิศภูมิวิถี 1
30 ฮิระตะ นะโอะยะ 1
31 ประเวศ หงส์จรรยา, แปล 0
32 เอริคสัน, โธมัส 2
33 วิลแลนส์, แอชลีย์ 1
34 ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล 0
35 เว็กซ์ คิงส์ 1
36 กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, แปล 0
37 เอลิซาเบธ เดย์ 1
38 นัทธมน เปรมสำราญ, แปล 0
39 คิยามะ ฮิโรทสึงุ 1
40 เอ็มมา เฮ็ปเบิร์น 1
41 สุวิชชา จันทร, แปล 0
42 ซูซูกิ โนบุยุกิ 1
43 จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล, แปล 0
44 ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล 0
45 โทโยคาซึ สึรุตะ 1
46 เบิร์ก, บ๊อบ 1
47 ศิขริน, แปล 0
48 มานน์, จอห์น เดวิด 0
49 พรพุฒิ สุริยะมงคล 1
50 คอสตันซา ริซซาคาซา ดอร์ซอนญา 1