# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
101 เอลิซาเบธ เดย์ 1
102 นัทธมน เปรมสำราญ, แปล 0
103 คิยามะ ฮิโรทสึงุ 1
104 เอ็มมา เฮ็ปเบิร์น 1
105 สุวิชชา จันทร, แปล 0
106 ซูซูกิ โนบุยุกิ 1
107 จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล, แปล 0
108 ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล 0
109 โทโยคาซึ สึรุตะ 1
110 เบิร์ก, บ๊อบ 1
111 ศิขริน, แปล 0
112 มานน์, จอห์น เดวิด 0
113 พรพุฒิ สุริยะมงคล 1
114 คอสตันซา ริซซาคาซา ดอร์ซอนญา 1
115 นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล 0
116 โนบูโอะ ซูซูกิ 1
117 เขมลักษณ์ ดีประวัติ, แปล 0
118 ชิมิซุ อากิฮิโระ 1
119 อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล 0
120 ทาคาชิ ไซโต 1
121 กมลวรรณ เพ็ญอร่าม, แปล 0
122 พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 1
123 โหมว เจวียน 1
124 ซิงฉาย, แปล 0
125 กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์, (กฤตานนท์, นามแฝง) 1
126 ปิยะพร ศักดิ์เกษม 1
127 วิภาวดี รังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2463-2520 (ว. ณ ประมวญมารค, นามแฝง) 2
128 วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา) 5
129 ณ ชะอำ 1
130 หวน มี่ 1
131 ลีลรักษ์, แปล 0
132 สี่เมษา, แปล 0
133 เย่ว์ หลิวกวง 2
134 Sheehan, Judy L.,editors 1
135 Alexandre, Charles., editor 0
136 Hohenhaus, Mary H., editor 0
137 Matthew, Joanne M., editor 0
138 Codina Leik, Maria T. 1
139 Lusk, Pamela 0
140 ศิวพงษ์ คล่องพานิช 0
141 ณิชชา ทิพย์วรรณ์ 0
142 เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และคณะ 1
143 ประไพศรี กาบมาลา 1
144 พักตร์วิภา ตันเจริญ 1
145 นิตยา บุญลือ 1
146 วริศา วรวงศ์ 1
147 ประไพศรี กาบมาลา และคณะ 1
148 เยาวลักษณ์ มาก๋า 0
149 สุพัตรา สินธุบัว 0
150 ปลื้มจิต โชติกะ 0