แสดง:

เรียงตาม:

โรคซึมเศร้า 0/3
หนังสือมาใหม่

โรคซึมเศร้า

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161822170
เลขเรียก:
 • NLM - WM171
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โรคช็อคโกแลตซีสต์ 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคช็อคโกแลตซีสต์

ผู้แต่งหนังสือ: ศกุนตลา วิลาศรัศมี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797637
เลขเรียก:
 • NLM - WP440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ผู้แต่งหนังสือ: ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165884945
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension

ผู้แต่งหนังสือ: พีระ บูรณะกิจเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165070119
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension 0/15
หนังสือมาใหม่

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension

ผู้แต่งหนังสือ: พีระ บูรณะกิจเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165070119
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

ผู้แต่งหนังสือ: วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435858
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797101
เลขเรียก:
 • NLM - WI600
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

โรคของเยื่อบุตา = Diseases of conjunctiva 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคของเยื่อบุตา = Diseases of conjunctiva

ผู้แต่งหนังสือ: รสสุคนธ์ คชรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167902586
เลขเรียก:
 • NLM - WW212
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

โรคของหูชั้นกลาง = Middle ear diseases 1/20
หนังสือมาใหม่

โรคของหูชั้นกลาง = Middle ear diseases

ผู้แต่งหนังสือ: วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164557673
เลขเรียก:
 • NLM - WV232
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

โรคของหู จมูก คอ 1/5
หนังสือมาใหม่

โรคของหู จมูก คอ

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742477028
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

โรคของหู จมูก คอ 0/7
หนังสือมาใหม่

โรคของหู จมูก คอ

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742477028
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

โรคของหนังตาที่พบบ่อย = Common eyelid diseases 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคของหนังตาที่พบบ่อย = Common eyelid diseases

ผู้แต่งหนังสือ: อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165653312
เลขเรียก:
 • NLM - WW205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โรคของหนังตาที่พบบ่อย = Common eyelid diseases 0/36
หนังสือมาใหม่

โรคของหนังตาที่พบบ่อย = Common eyelid diseases

ผู้แต่งหนังสือ: อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165653312
เลขเรียก:
 • NLM - WW205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โรคของปอด 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคของปอด

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974247400
เลขเรียก:
 • NLM - WF600
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน 0/3
หนังสือมาใหม่

โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 987616529048
เลขเรียก:
 • NLM - WI740
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน 0/23
หนังสือมาใหม่

โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 987616529048
เลขเรียก:
 • NLM - WI740
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคของดวงตา 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคของดวงตา

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162073236
เลขเรียก:
 • NLM - WW140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคของดวงตา 0/32
หนังสือมาใหม่

โรคของดวงตา

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162073236
เลขเรียก:
 • NLM - WW140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคของช่องปากและฟัน 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคของช่องปากและฟัน

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-24-7874-2
เลขเรียก:
 • NLM - WU141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคของช่องปากและฟัน 0/20
หนังสือมาใหม่

โรคของช่องปากและฟัน

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97897424787XX
เลขเรียก:
 • NLM - WU141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคของช่องปากและฟัน 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคของช่องปากและฟัน

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-24-7874-2
เลขเรียก:
 • NLM - WU141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 0/20
หนังสือมาใหม่

โรคของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ผู้แต่งหนังสือ: พวงทอง ไกรพิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616207308
เลขเรียก:
 • NLM - WE550
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคกังวลและเวชปฏิบัติ 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคกังวลและเวชปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: สมภพ เรืองตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974350449
เลขเรียก:
 • NLM - WM172
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคกระเพาะ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคกระเพาะ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: นุสนธิ์ กลัดเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165360272
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ : ความไม่สมดุลของกระดูกและกล้ามเนื้อ 1/10
หนังสือมาใหม่

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ : ความไม่สมดุลของกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160310029
เลขเรียก:
 • NLM - WE140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

โรคกรดไหลย้อน 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคกรดไหลย้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161830694
เลขเรียก:
 • NLM - WI250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โรคกรดไหลย้อน 0/3
หนังสือมาใหม่

โรคกรดไหลย้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สุเทพ กลชาญวิทย์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616551113
เลขเรียก:
 • NLM - WI250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคกรดไหลย้อน 0/12
หนังสือมาใหม่

โรคกรดไหลย้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161830694
เลขเรียก:
 • NLM - WI250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โรค หู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม 2 1/3
หนังสือมาใหม่

โรค หู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ภาวิน เกษกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201190
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรค หู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

โรค หู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ภาวิน เกษกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201183
เลขเรียก:
 • NLM - WV140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า