แสดง:

เรียงตาม:

Fundamentals of nursing : human health and function 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : human health and function

ผู้แต่งหนังสือ: Craven, Ruth F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496345509
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice

ผู้แต่งหนังสือ: Yoost, Barbara L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323528643, 9780323676717
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice

ผู้แต่งหนังสือ: Yoost, Barbara L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323295574
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Fundamentals of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Stockert
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323327404
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Fundamentals of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749619
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Fundamentals of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323079334
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Fundamental nursing skills and concepts 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamental nursing skills and concepts

ผู้แต่งหนังสือ: Timby, Barbara Kuhn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496327628
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Fundamental concepts and skills for nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Fundamental concepts and skills for nursing

ผู้แต่งหนังสือ: DeWit, Susan C. and Patricia O'Neill
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781437727463
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care 0/1

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Brooker, Chris
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780723436614
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Brooker, Chris
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780723436614
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Foundations of nursing in the community : community - oriented practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing in the community : community - oriented practice

ผู้แต่งหนังสือ: Stanhope, Marcia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323100946
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Foundations of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323812030
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of mental health care 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of mental health care

ผู้แต่งหนังสือ: Morrison-Valfre, Michelle
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323810296
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of maternal - newborn and Women's health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of maternal - newborn and Women's health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Murray, Sharon., et al.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323398947
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 M981F
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Foundations of adult nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of adult nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Dianne Burns.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446267912
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Foundations and adult health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations and adult health nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323100014
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Foundations and adult health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations and adult health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323484374
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

First aid for the emergency medicine boards 0/1
หนังสือมาใหม่

First aid for the emergency medicine boards

ผู้แต่งหนังสือ: Blok, Barbara K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071849135
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

first aid for nurses 1/1
หนังสือมาใหม่

first aid for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Indrani Tk
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789386322692
เลขเรียก:
 • NLM - WY18 T626F
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Family nurse practitioner certification review 1/1
หนังสือมาใหม่

Family nurse practitioner certification review

ผู้แต่งหนังสือ: Zerwekh , JoAnn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673990
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Family nurse practitioner certification review 0/1
หนังสือมาใหม่

Family nurse practitioner certification review

ผู้แต่งหนังสือ: Stewart, Julie G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284153231
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Family nurse practitioner certification intensive review 0/1
หนังสือมาใหม่

Family nurse practitioner certification intensive review

ผู้แต่งหนังสือ: Codina Leik, Maria T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826163721
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Family health care nursing : theory, practice, and research 1/1
หนังสือมาใหม่

Family health care nursing : theory, practice, and research

ผู้แต่งหนังสือ: Robinson, Melissa
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781719642965
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Marie, Boltz, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826188144
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Evidence - based practice in nursing & healthcare aguide to best practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice in nursing & healthcare aguide to best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Melnyk, Bernadette Mazurek
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781605477787
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.7 M527e
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Evidence - based practice in nursing & Healthcare : a guide to best practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice in nursing & Healthcare : a guide to best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Melnyk, Bernadette Mazurek
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469855738
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Evidence - based practice for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Barker, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446252291, 9781446252284
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Essentials of psychiatric nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975139810
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Essentials of perioperative nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of perioperative nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Goodman, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284079821
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Essentials of perioperative nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Essentials of perioperative nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Goodman, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284079821
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2 G653E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า