แสดง:

เรียงตาม:

Calculation skills for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Calculation skills for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Claire
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781118448892
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence 2/2
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Gray, Jennifer R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673174
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Brunner & suddarth’s textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & suddarth’s textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355133
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451130607
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451146660
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking

ผู้แต่งหนังสือ: Hogan-Quigley, Beth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975171209
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Bates' nursing guide to physical examination and history taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Bates' nursing guide to physical examination and history taking

ผู้แต่งหนังสือ: Hogan-Quigley, Beth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496308900
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Wold, Gloria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187749
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 W721B
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Williams, Patricia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554558
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

An integrative approach to treating babies and children : a multidisciplinary guide 0/1
หนังสือมาใหม่

An integrative approach to treating babies and children : a multidisciplinary guide

ผู้แต่งหนังสือ: John Wilks., edite
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781848192829
เลขเรียก:
 • NLM - WS105.5.M3 A532
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Aging well : gerontological education for nurses and other health professionals 1/1
หนังสือมาใหม่

Aging well : gerontological education for nurses and other health professionals

ผู้แต่งหนังสือ: Wykle, May L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763779375
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 A267
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Advanced public and community health nursing practice : population assessment, program planning, and evaluation 1/1
หนังสือมาใหม่

Advanced public and community health nursing practice : population assessment, program planning, and evaluation

ผู้แต่งหนังสือ: Ervin, Naomi E.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826138439
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Adult-Gerontology primary care nurse practitioner review & resource manual 1/1
หนังสือมาใหม่

Adult-Gerontology primary care nurse practitioner review & resource manual

ผู้แต่งหนังสือ: Stark, Sharon W.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 97809768213335
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 S795A
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Adult-gerontology practice guidelines 0/1
หนังสือมาใหม่

Adult-gerontology practice guidelines

ผู้แต่งหนังสือ: Cash Jill C., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826173553
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Adult health nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Adult health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323484381
เลขเรียก:
 • NLM - WY100 C776A
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Adult health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Adult health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper, Kim and Kelly Gosnell.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323100021
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Adult health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Adult health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cooper , Kim
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323484381
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Adult - gerontology primary care nurse practitioner certification review 0/1
หนังสือมาใหม่

Adult - gerontology primary care nurse practitioner certification review

ผู้แต่งหนังสือ: Zerwekh, JoAnn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323531986
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Adult - gerontology primary care nurse practitioner certification review 0/
หนังสือมาใหม่

Adult - gerontology primary care nurse practitioner certification review

ผู้แต่งหนังสือ: Zerwekh , JoAnn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323531986
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

A systematic approach to assessment and evaluation of nursing programs 0/1
หนังสือมาใหม่

A systematic approach to assessment and evaluation of nursing programs

ผู้แต่งหนังสือ: Oermann, Marilyn H., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781934758250
เลขเรียก:
 • NLM - WY18 A111
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

101 Global leadership lessons for nurses : shared legacies from leaders and their mentors 0/1
หนังสือมาใหม่

101 Global leadership lessons for nurses : shared legacies from leaders and their mentors

ผู้แต่งหนังสือ: Gantz, Nancy Rollins
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781930538795, 1930538790
เลขเรียก:
 • NLM - WY105 G211O
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า