แสดง:

เรียงตาม:

คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาวักกะวิทยา 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาวักกะวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111382
เลขเรียก:
 • NLM - WJ340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3 0/10
หนังสือมาใหม่

จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3

ผู้แต่งหนังสือ: มาโนช หล่อตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616279028
เลขเรียก:
 • NLM - WM100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Critical care nursing 0/5
หนังสือมาใหม่

Critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111152
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases 0/8
หนังสือมาใหม่

โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672564
เลขเรียก:
 • NLM - WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประสบการณ์หน่วยงาน บนเส้นทางการป้องกันควบคุมโรค 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์หน่วยงาน บนเส้นทางการป้องกันควบคุมโรค

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Textbook of emergency medicine 1/10
หนังสือมาใหม่

ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Textbook of emergency medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167299372
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เคล็ด (ไม่) ลับ : การจัดทำมาตรการ ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

เคล็ด (ไม่) ลับ : การจัดทำมาตรการ ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: สุวรา แก้วนุ้ย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - HV5283.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Optimized care in newborn 0/1
หนังสือมาใหม่

Optimized care in newborn

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742255725
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือสำหรับผู้อบรม การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือสำหรับผู้อบรม การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161102128
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application 0/4
หนังสือมาใหม่

การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application

ผู้แต่งหนังสือ: มกราพันธุ์ จูฑะรสก
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974041695
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราคลอดก่อนกำหนด Preterm labour 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราคลอดก่อนกำหนด Preterm labour

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน ชวาลไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741113217
เลขเรียก:
 • NLM - WQ330
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า 0/1
หนังสือมาใหม่

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ผู้แต่งหนังสือ: ฮาร์ท, วิลเลี่ยม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169031703
เลขเรียก:
 • LC - BQ2010
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house 0/6
หนังสือมาใหม่

ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789377575
เลขเรียก:
 • LC - DS578
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

OB&GYN Update & Practical IX 0/13
หนังสือมาใหม่

OB&GYN Update & Practical IX

ผู้แต่งหนังสือ: เจริญ ทวีผลเจริญ
ISBN/ISSN: 9786165511872
เลขเรียก:
 • NLM - WQ150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 0/3
หนังสือมาใหม่

รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - JQ1747
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: วัชรา ริ้วไพบูลย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742991579
เลขเรียก:
 • NLM - WB320
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon

ผู้แต่งหนังสือ: กลิ่น คงเหมือนเพชร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744583024
เลขเรียก:
 • LC - DS589
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

'เกาต์และโรคปวดข้อ' ภัยเงียบที่คุณป้องกันและรักษาได้ 0/5
หนังสือมาใหม่

'เกาต์และโรคปวดข้อ' ภัยเงียบที่คุณป้องกันและรักษาได้

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรพล อุดมผล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616709865
เลขเรียก:
 • NLM - WE304
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย 0/1
หนังสือมาใหม่

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐวรรณ สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744016331
เลขเรียก:
 • NLM - QV350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคกระเพาะ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคกระเพาะ เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: นุสนธิ์ กลัดเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165360272
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แผ่นดินไหว ภัยทั่วโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

แผ่นดินไหว ภัยทั่วโลก

ผู้แต่งหนังสือ: เอกพร เทิดไท
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169044789
เลขเรียก:
 • LC - QE534.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ดูแลตับ เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด 0/2
หนังสือมาใหม่

ดูแลตับ เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพาพิน ประเสริฐกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167098784
เลขเรียก:
 • NLM - WC536
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการแปรรูปสมุนไพร 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการแปรรูปสมุนไพร

ผู้แต่งหนังสือ: ธิดารัตน์ บุญรอด
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161104207
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Guidelines of referral system development 0/3
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Guidelines of referral system development

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิภา นิตยางกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110393
เลขเรียก:
 • NLM - W64
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0/1
หนังสือมาใหม่

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่งหนังสือ: กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การรักษาด้วยไฟฟ้าทฤษฎีและการปฏิบัติ Electroconvulsive therapy (ECT) theory and practice 0/10
หนังสือมาใหม่

การรักษาด้วยไฟฟ้าทฤษฎีและการปฏิบัติ Electroconvulsive therapy (ECT) theory and practice

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ ลีลานันทกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974466499
เลขเรียก:
 • NLM - WM412
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 0/1
หนังสือมาใหม่

ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740326700
เลขเรียก:
 • LC - Q180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น R to R step by step 0/1
หนังสือมาใหม่

วิจัยจากงานประจำเรียนแบบทีละขั้น R to R step by step

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167136233
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ออฟฟิศซินโดม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน 0/2
หนังสือมาใหม่

ออฟฟิศซินโดม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน

ผู้แต่งหนังสือ: ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165290258
เลขเรียก:
 • NLM - WA440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต 0/1
หนังสือมาใหม่

บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ ปิติพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100568
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า