แสดง:

เรียงตาม:

คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 0/11
หนังสือมาใหม่
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742940738, 9789742940737
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients 0/8
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

ผู้แต่งหนังสือ: เพลินตา ศิริปการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741366996
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740562238
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่

รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: ประยูรศรี เลือดสงคราม, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741044160
เลขเรียก:
 • LC - HV1568
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: ปารณัฐ สุขสุทธิ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741044245
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Manual of Medical Diagnosis 0/3
หนังสือมาใหม่

Manual of Medical Diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115510290
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เภสัชวิทยา 0/1
หนังสือมาใหม่

เภสัชวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115510252
เลขเรียก:
 • NLM - QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/5
หนังสือมาใหม่

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ: สมใจ วินิจกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974959343X
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล 1/8
หนังสือมาใหม่

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ยุวดี เกตสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 987974111140
เลขเรียก:
 • NLM - WY154.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เกษม เพ็ญภินันท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030911
เลขเรียก:
 • LC - GN358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือโรค Handbook of diseases 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือโรค Handbook of diseases

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974828522
เลขเรียก:
 • NLM - WB39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

โรคหัวใจพิการแต่กำหนด 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคหัวใจพิการแต่กำหนด

ผู้แต่งหนังสือ: สุกษม อัตนวานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741111145
เลขเรียก:
 • NLM - WG220
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ 0/3
หนังสือมาใหม่

การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974032433
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ 0/3
หนังสือมาใหม่

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300765
เลขเรียก:
 • NLM - WY167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ฟังลูก 0/3
หนังสือมาใหม่

ฟังลูก

ผู้แต่งหนังสือ: กรูเอนเบิร์ก, ซิโดนี แม็ทซ์เนอร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616701302
เลขเรียก:
 • NLM - WS105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

รู้เท่าทันปัญหาลูกปฐมวัย 1/3
หนังสือมาใหม่

รู้เท่าทันปัญหาลูกปฐมวัย

ผู้แต่งหนังสือ: กุลยา ตันติผลาชีวะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300205
เลขเรียก:
 • NLM - WS440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพยงค์ ทังสุบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747645564
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน 0/3
หนังสือมาใหม่

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ อัสสันตชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741111015
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745925731
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ Pediatric nursing care on urinary tract 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ Pediatric nursing care on urinary tract

ผู้แต่งหนังสือ: ชลิดา ธนัฐธีรกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616718300
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Trauma Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Trauma Care

ผู้แต่งหนังสือ: Donna Nayduch
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702546, 0071702547
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Telephone Triage Protocols for Adult Populations 0/
หนังสือมาใหม่

Telephone Triage Protocols for Adult Populations

ผู้แต่งหนังสือ: Sheila Wheeler
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702553, 0071702555
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Wound Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Wound Care

ผู้แต่งหนังสือ: Donna Scemons
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642774, 0071642773
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

McGraw-Hill's I.V. Drug Handbook 0/
หนังสือมาใหม่

McGraw-Hill's I.V. Drug Handbook

ผู้แต่งหนังสือ: Patricia Dwyer Schull
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642798, 007164279X
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Palliative Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Palliative Care

ผู้แต่งหนังสือ: Campbell, Margaret L.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642750, 0071642757
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Evidence-Based Practice 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Evidence-Based Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Larrabee, June H.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642767, 0071642765
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Dosage Calculations Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Dosage Calculations Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: James Keogh
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071602853, 0071602852
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ลักษณะการละจากผู้ป่วยเพื่อพักจากการดูแล และความต้องการช่วยเหลือของญาติผู้ดูแล : ประสบการณ์ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่
รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  147
  133
  137


ล้างค่า