แสดง:

เรียงตาม:

0/30
การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740341390

0/1
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/0
ผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางโทรศัพท์ต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกครอบครัวผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา = Effect of telephone-based resilience on depression among family members of alcohol
หนังสือมาใหม่

ผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางโทรศัพท์ต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกครอบครัวผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา = Effect of telephone-based resilience on depression among family members of alcohol

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

2/15
พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165720304

0/1
Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323879880

1/10
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740339991

0/10
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165720151

0/2
นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163147592

0/2
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่เป็น "มงคล" ไม่มีวันสิ้นสุด : หนังสือรวมบันทึกความทรงจำจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวาระครบรอบ 1 ปี การจากไปของนายแพทย์มงคล (10 ธันวาคม 2564) และวาระครบ 80 ปี ชาตกา
หนังสือมาใหม่

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่เป็น "มงคล" ไม่มีวันสิ้นสุด : หนังสือรวมบันทึกความทรงจำจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวาระครบรอบ 1 ปี การจากไปของนายแพทย์มงคล (10 ธันวาคม 2564) และวาระครบ 80 ปี ชาตกา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164900769

0/8
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163986672

0/5
โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165884945

2/10
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789747557565

1/10
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789747557572

0/16
การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165901260

0/6
ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
หนังสือมาใหม่

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165900270

0/1
ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา
หนังสือมาใหม่

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169385578

0/10
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169129882

0/1
เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742992644

0/1
Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323751551

1/1
Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323762915

1/1
Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9781975141851

1/1
Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
หนังสือมาใหม่

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9781975146399

1/1
Community and public health nursing : promoting the public's health
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : promoting the public's health

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9781975123048

0/1
Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice
หนังสือมาใหม่

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323763783

0/20
การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165889643

0/10
กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740340935

0/10
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163148445

0/8
สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)
หนังสือมาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า