แสดง:

เรียงตาม:

Medical Terminology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Terminology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490528, 0071490523
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Genetics Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Genetics Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Willett, Edward
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490511, 0071490515
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Microbiology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Microbiology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Betsy, Tom
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471343, 0071471340
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2005

Physiology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Physiology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471145, 0071471146
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2004

Anatomy Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Anatomy Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471107, 0071471103
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2004

Biology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Biology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071433877, 0071433872
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2003

Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research, and Practice 0/
หนังสือมาใหม่

Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research, and Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Leininger, Madeleine
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071353977, 0071353976
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2002

The Human body : Concepts of anatomy and physiology 0/1
หนังสือมาใหม่

The Human body : Concepts of anatomy and physiology

ผู้แต่งหนังสือ: Wingerd, Bruce D.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781609133443
เลขเรียก:
 • NLM - 4769
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 0/2
หนังสือมาใหม่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แต่งหนังสือ: สังวรณ์ ไกรฤกษ์, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS578.32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa , BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

AJN august 2021 vol.121 no.8 0/
หนังสือมาใหม่

AJN august 2021 vol.121 no.8

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975158880
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Journal of Gerontological Nursing september 2021 Vol.47 No.10 0/
หนังสือมาใหม่

Journal of Gerontological Nursing september 2021 Vol.47 No.10

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 00989134
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop 0/5

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232978
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐปาลิน นิลเป็ง, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology 0/2

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติกานต์ สุริยะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315) 0/1

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315)

ผู้แต่งหนังสือ: จักรี กั้วกำจัด
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 0/1

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WK850
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

ทำอย่างไรเมื่อสงสัย ลูกเป็นเด็กแอลดี 2/3

ทำอย่างไรเมื่อสงสัย ลูกเป็นเด็กแอลดี

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ พวงสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974266222
เลขเรียก:
 • NLM - WS350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6-12 ปี 0/4

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6-12 ปี

ผู้แต่งหนังสือ: วินัดดา ปิยะศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740152317
เลขเรียก:
 • NLM - WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ 0/1

การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลพร รังควัด
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน 0/1

คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W84.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

เบาหวาน รู้ทันป้องกันได้ 0/1

เบาหวาน รู้ทันป้องกันได้

ผู้แต่งหนังสือ: พันธิตร์ มะลิสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748130552
เลขเรียก:
 • NLM - WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

หลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ 0/

หลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165515641
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

อานันทมหิดล 0/1

อานันทมหิดล

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS585
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

คู่มือ หุ่นจำลองอวัยวะมนุษย์ 0/1

คู่มือ หุ่นจำลองอวัยวะมนุษย์

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QT104
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ 1/19

สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ

ผู้แต่งหนังสือ: จิดาภา มณีเนตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care 0/1

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Brooker, Chris
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780723436614
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

รวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 (เล่ม 1) 0/14

รวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 (เล่ม 1)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย หน่วยที่ 1-5 0/32

เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย หน่วยที่ 1-5

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติชัย อนวัชประยูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749756827, 9789749756829
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า