แสดง:

เรียงตาม:

แนวทางการใช้ประโยชน์และวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการใช้ฐานข้อมูล "CMDigiHealth" 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการใช้ประโยชน์และวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการใช้ฐานข้อมูล "CMDigiHealth"

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981929
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165056694
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165056694
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 1-8 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165056229
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เส้นทางสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 0/5
หนังสือมาใหม่

เส้นทางสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162231735
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว = Family practice 2 : caring for patients with their families 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว = Family practice 2 : caring for patients with their families

ผู้แต่งหนังสือ: วิชุดา จิรพรเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163980489
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง 0/10
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งหนังสือ: ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164405776
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

เรื่องเล่า...บนขบวนรถไฟสายสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167697482
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion 1/10
หนังสือมาใหม่

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262102
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ 1/16
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129851
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข 1/3
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เกษแก้ว เสียงเพราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339496
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications 1/13
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications

ผู้แต่งหนังสือ: เกศินี สราญฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868648
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ 0/20
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164680982
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ 2/11
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164856264
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1/3
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: มลินี สมภพเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727907
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ 1/10
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163142429
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง 0/5
หนังสือมาใหม่

การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง

ผู้แต่งหนังสือ: พวงผกา คงวัฒนานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163144287
เลขเรียก:
 • NLM - WP580
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา นุตรักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165889643
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies and tools for healthcare organization management 0/25
หนังสือมาใหม่

กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies and tools for healthcare organization management

ผู้แต่งหนังสือ: เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983831
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020


สาขาวิชา

  187
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า