แสดง:

เรียงตาม:

0/2
รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
คู่มือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

คู่มือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/3
Photo book COVID-19 2563-2564 เหตุการณ์ระทึกโลก
หนังสือมาใหม่

Photo book COVID-19 2563-2564 เหตุการณ์ระทึกโลก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161148799

0/10
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436930

9/14
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163986986

0/15
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163987044

0/1
สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research
หนังสือมาใหม่

สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165940023

0/2
การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หนังสือมาใหม่

การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165944908

0/2
การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต"
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต"

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161149314

0/2
การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย"
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย"

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161149291

0/2
การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161149307

0/2
คู่มือการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ = Knowledge management manual to a learning organization (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
หนังสือมาใหม่

คู่มือการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ = Knowledge management manual to a learning organization (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161149383

0/10
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163986955

2/15
กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262751

0/10
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management
หนังสือมาใหม่

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163987037

0/1
ผลของการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence among persons with major depre
หนังสือมาใหม่

ผลของการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence among persons with major depre

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ล้างไตทางช่องท้อง
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ล้างไตทางช่องท้อง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165936392

1/9
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine
หนังสือมาใหม่

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169120575

0/1
การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice
หนังสือมาใหม่

การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436527

0/1
เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม
หนังสือมาใหม่

เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262669

0/2
คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786162105265

0/2
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก
หนังสือมาใหม่

คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9745069019

10/15
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164451711

0/3
บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology
หนังสือมาใหม่

บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164387577

0/3
มะเร็งนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม = Hereditary gynecologic cancer
หนังสือมาใหม่

มะเร็งนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม = Hereditary gynecologic cancer

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165888844

0/1
ชายชราแห่งท้องทะเล The old man and the sea
หนังสือมาใหม่

ชายชราแห่งท้องทะเล The old man and the sea

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164342705

0/5
60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน
หนังสือมาใหม่

60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436817


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า