แสดง:

เรียงตาม:

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีตามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743776069
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15 0/29
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746435477
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย) 0/3
หนังสือมาใหม่

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741323289
เลขเรียก:
 • LC - Q162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์ 0/6
หนังสือมาใหม่

มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่งหนังสือ: นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744140487
เลขเรียก:
 • NLM - HM107
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Medical-Surgical Nursing Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical-Surgical Nursing Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Mary Digiulio
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071595438, 0071595430
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Fertility Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Fertility Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Warhus, Susan
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071511155, 0071511156
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Medical Billing & Coding Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Billing & Coding Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Burgos, Marilyn
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Nurse Management Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse Management Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: McEachen, Irene
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071632218
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Biotechnology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Biotechnology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Walker, Sharon
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490498, 0071490493
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15 2/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746452797
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10 0/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746452789
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Critical Care Nursing: Review 0/
หนังสือมาใหม่

Critical Care Nursing: Review

ผู้แต่งหนังสือ: Gossman, William G.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071464239, 0071464239
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Pharmacology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Pharmacology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Kamienski, Mary
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071483445, 0071483446
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Medical Terminology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Terminology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490528, 0071490523
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Medical Terminology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Terminology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490528, 0071490523
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Genetics Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Genetics Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Willett, Edward
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490511, 0071490515
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Microbiology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Microbiology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Betsy, Tom
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471343, 0071471340
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2005

Physiology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Physiology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471145, 0071471146
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2004

Anatomy Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Anatomy Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071471107, 0071471103
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2004

Biology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Biology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071433877, 0071433872
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2003

Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research, and Practice 0/
หนังสือมาใหม่

Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research, and Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Leininger, Madeleine
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071353977, 0071353976
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2002

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 0/2
หนังสือมาใหม่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แต่งหนังสือ: สังวรณ์ ไกรฤกษ์, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS578.32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa , BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care 0/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Brooker, Chris
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780723436614
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

AJN august 2021 vol.121 no.8 0/
หนังสือมาใหม่

AJN august 2021 vol.121 no.8

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975158880
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Journal of Gerontological Nursing september 2021 Vol.47 No.10 0/
หนังสือมาใหม่

Journal of Gerontological Nursing september 2021 Vol.47 No.10

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 00989134
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop 0/5

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232978
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐปาลิน นิลเป็ง, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology 0/2

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติกานต์ สุริยะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  180
  123
  94
  146
  133
  137


ล้างค่า