แสดง:

เรียงตาม:

การดูแลแบบประคับประคอง : การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 0/15
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: วาสินี วิเศษฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341383
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความเสี่ยงทางวิสัญญีในเด็ก = Anesthetic risks in children 0/2
หนังสือมาใหม่

ความเสี่ยงทางวิสัญญีในเด็ก = Anesthetic risks in children

ผู้แต่งหนังสือ: มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165944984
เลขเรียก:
 • NLM - WO440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น 0/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437531
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

หลักการตรวจการได้ยินแบบสังเกตพฤติกรรม 0/2
หนังสือมาใหม่

หลักการตรวจการได้ยินแบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987747
เลขเรียก:
 • NLM - WV272
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เทคนิคการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular bypass techniques 0/2
หนังสือมาใหม่

เทคนิคการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular bypass techniques

ผู้แต่งหนังสือ: กิติพร ศรีอมรรัตนกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165941655
เลขเรียก:
 • NLM - WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341895
เลขเรียก:
 • NLM - WY163
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การรักษามะเร็งทางเดินปัสสาวะ = Comprehensive management of urologic oncology 0/10
หนังสือมาใหม่

การรักษามะเร็งทางเดินปัสสาวะ = Comprehensive management of urologic oncology

ผู้แต่งหนังสือ: ธนัญญ์ เพชรานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165943017
เลขเรียก:
 • NLM - WJ160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3 0/10
หนังสือมาใหม่

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387416
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดแผลเล็กบาดเจ็บน้อย : นวัตกรรมการผ่าตัดชั้นสูงและการดูแลผู้ป่วย = Minimally invasive spine surgery 0/5
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชนิดแผลเล็กบาดเจ็บน้อย : นวัตกรรมการผ่าตัดชั้นสูงและการดูแลผู้ป่วย = Minimally invasive spine surgery

ผู้แต่งหนังสือ: วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165906906
เลขเรียก:
 • NLM - WE725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for nurses 0/10
หนังสือมาใหม่

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: อรนันท์ หาญยุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165940771
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด = Essentials in preoperative assessment 0/5
หนังสือมาใหม่

การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด = Essentials in preoperative assessment

ผู้แต่งหนังสือ: มานี รักษาเกียรติศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434387
เลขเรียก:
 • NLM - WO179
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = Magnetic resonance imaging in dementia 0/3
หนังสือมาใหม่

เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม = Magnetic resonance imaging in dementia

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437227
เลขเรียก:
 • NLM - WN185
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice 3/5
หนังสือมาใหม่

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436145
เลขเรียก:
 • NLM - WS350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

แนวทางและวิธีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการสุขภาพ 0/3
หนังสือมาใหม่

แนวทางและวิธีการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ทิพย์พยอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262829
เลขเรียก:
 • NLM - W88
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ซัลโมเนลลา = Salmonella 0/3
หนังสือมาใหม่

ซัลโมเนลลา = Salmonella

ผู้แต่งหนังสือ: กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162962783
เลขเรียก:
 • NLM - QW138.5.S2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สารฆ่าเชื้อโรค : สารระงับเชื้อและสารทำลายเชื้อ = Germicides : Antiseptics and disinfectants 0/2
หนังสือมาใหม่

สารฆ่าเชื้อโรค : สารระงับเชื้อและสารทำลายเชื้อ = Germicides : Antiseptics and disinfectants

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาพร ล้ำเลิศธน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262768
เลขเรียก:
 • NLM - QV220
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Ramathibodi Handbook of Neonatology 1/5
หนังสือมาใหม่

Ramathibodi Handbook of Neonatology

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437555
เลขเรียก:
 • NLM - WS200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขภาพ =Action research in health 0/3
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขภาพ =Action research in health

ผู้แต่งหนังสือ: ทวีวรรณ ศรีสุขคำ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828918
เลขเรียก:
 • NLM - WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น 1/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: เผ่า อนันจิ๋ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789990137491
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การบริหารทางการพยาบาล แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing administration concept to application 0/5
หนังสือมาใหม่

การบริหารทางการพยาบาล แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing administration concept to application

ผู้แต่งหนังสือ: ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165937207
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เศรษฐกิจดิจิทัล = Digital economy 0/2
หนังสือมาใหม่

เศรษฐกิจดิจิทัล = Digital economy

ผู้แต่งหนังสือ: ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169409106
เลขเรียก:
 • LC - HC79.I55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 0/3
หนังสือมาใหม่

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

ผู้แต่งหนังสือ: วาทิต อินทุลักษณ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160845873
เลขเรียก:
 • LC - HD30.23
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ : จากก้าวเล็ก ๆสู่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ 0/2
หนังสือมาใหม่

LEAN ผู้ประกอบการยุคใหม่ : จากก้าวเล็ก ๆสู่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ

ผู้แต่งหนังสือ: สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162759802
เลขเรียก:
 • LC - HD30.28
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking 0/2
หนังสือมาใหม่

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking

ผู้แต่งหนังสือ: ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164859180
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Unlocked 0/3
หนังสือมาใหม่

ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Unlocked

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161849092
เลขเรียก:
 • LC - HF5415
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship 0/2
หนังสือมาใหม่

การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165562669
เลขเรียก:
 • LC - HD62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 0/2
หนังสือมาใหม่

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

ผู้แต่งหนังสือ: สายใจ พัวพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165942515
เลขเรียก:
 • LC - BF774
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Triz คิดออกทุกอย่างด้วยตาราง 9 ช่อง 0/2
หนังสือมาใหม่

Triz คิดออกทุกอย่างด้วยตาราง 9 ช่อง

ผู้แต่งหนังสือ: ทาคางิ โยชิโนริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161849153
เลขเรียก:
 • LC - BF449
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

มือใหม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์ 1/2
หนังสือมาใหม่

มือใหม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ไบรอัน, ลาร่า
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168187494
เลขเรียก:
 • LC - HB180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 0/1
หนังสือมาใหม่

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165562676
เลขเรียก:
 • LC - HB180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า