แสดง:

เรียงตาม:

0/1
พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)
หนังสือมาใหม่

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165881524

3/8
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165772761

0/1
ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน
หนังสือมาใหม่

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161147563

0/1
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161145910

1/1
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161145927

1/1
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161145897

1/1
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161145903

1/1
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161145880

0/1
รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564
หนังสือมาใหม่

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161147860

0/15
การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions
หนังสือมาใหม่

การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163147059

0/3
ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer
หนังสือมาใหม่

ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436114

0/30
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163147332

1/10
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation
หนังสือมาใหม่

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786168201138

0/5
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis
หนังสือมาใหม่

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164435858

0/5
โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications
หนังสือมาใหม่

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165822404

6/15
การบริการอนามัยครอบครัว
หนังสือมาใหม่

การบริการอนามัยครอบครัว

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163986269

1/10
การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163986184

0/2
ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines
หนังสือมาใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789744229472

0/17
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786168023136

0/1
เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165820585

0/3
ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice
หนังสือมาใหม่

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165728966

1/3
การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders
หนังสือมาใหม่

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436060

1/20
การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985774

0/8
สารสื่อประสาทและการประยุกต์
หนังสือมาใหม่

สารสื่อประสาทและการประยุกต์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740340362

2/10
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164435919

1/10
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164435933

0/5
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9745877417


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า