แสดง:

เรียงตาม:

สูตรลับขายดีใน Lazada + Shopee 0/1
หนังสือมาใหม่

สูตรลับขายดีใน Lazada + Shopee

ผู้แต่งหนังสือ: ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167897950
เลขเรียก:
 • LC - HF5548
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พยัต วุฒิรงค์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338383
เลขเรียก:
 • LC - HF5549
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

สุขได้อีก...เยอะเล้ย 0/1
หนังสือมาใหม่

สุขได้อีก...เยอะเล้ย

ผู้แต่งหนังสือ: วรภัทร์ ภู่เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167036267
เลขเรียก:
 • LC - BQ2010
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สุขเป็น ก็เป็นสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

สุขเป็น ก็เป็นสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ชยสาโร ภิกขุ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - ฺฺBQ4195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม 0/1
หนังสือมาใหม่
สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี 2555 0/1
หนังสือมาใหม่

สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี 2555

ผู้แต่งหนังสือ: พินิจ ลาภธนานนท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165516709
เลขเรียก:
 • LC - BQ4570.M4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สี่แผ่นดิน แห่ง สยาม 0/1
หนังสือมาใหม่

สี่แผ่นดิน แห่ง สยาม

ผู้แต่งหนังสือ: ธานัฐ ภัทรภาคร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169058731
เลขเรียก:
 • LC - G141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรัฐ คำวัง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162799273
เลขเรียก:
 • LC - BL2075
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง 0/1
หนังสือมาใหม่

สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

ผู้แต่งหนังสือ: กฤตยา อาชวนิจกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169301011
เลขเรียก:
 • LC - HV8837
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สาธยายมนต์ 0/2
หนังสือมาใหม่

สาธยายมนต์

ผู้แต่งหนังสือ: อารามภิกษุณี นิโรธาราม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789747560398
เลขเรียก:
 • LC - BQ7210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สังคมพหุวัฒนธรรม 0/3
หนังสือมาใหม่

สังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163982834
เลขเรียก:
 • LC - HM1271
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สังคมกับเศรษฐกิจ = Society and economy : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) กับแนวคิดสู่ประชาคมอาเซียน 0/3
หนังสือมาใหม่

สังคมกับเศรษฐกิจ = Society and economy : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) กับแนวคิดสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167673028
เลขเรียก:
 • LC - HC445
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online แบบมืออาชีพ 0/14
หนังสือมาใหม่

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online แบบมืออาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: สมรัก ปริยะเวที
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160801671
เลขเรียก:
 • LC - QA76.75
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian firewall ภาคปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian firewall ภาคปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: อาณัติ รัตนถิรกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160817375
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor 0/3
หนังสือมาใหม่

สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor

ผู้แต่งหนังสือ: ซิงเกอร์, แบลร์.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160820191
เลขเรียก:
 • LC - HD66
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สร้างตน 0/1
หนังสือมาใหม่

สร้างตน

ผู้แต่งหนังสือ: ชยสาโร ภิกขุ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4170
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สรรพธรรม 3 : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) 0/1
หนังสือมาใหม่

สรรพธรรม 3 : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สรรพธรรม ๒ 0/1
หนังสือมาใหม่

สรรพธรรม ๒

ผู้แต่งหนังสือ: พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สรรพธรรม : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) 0/1
หนังสือมาใหม่

สรรพธรรม : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 0/2
หนังสือมาใหม่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แต่งหนังสือ: สังวรณ์ ไกรฤกษ์, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS578.32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

สมุดภาพศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน 0/1
หนังสือมาใหม่

สมุดภาพศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749958544
เลขเรียก:
 • LC - NA6022
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สนทนาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

สนทนาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุนันทา เทศสุข
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167902920
เลขเรียก:
 • LC - PL3933
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: พิศิษฐ ตัณฑวณิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974439180
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์ 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740325345
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789743005428
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686557
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถิติสำหรับงานวิจัย 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789748349565
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research

ผู้แต่งหนังสือ: วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068060
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research 0/2
หนังสือมาใหม่

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณ จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167136028
เลขเรียก:
 • LC - QH325.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า