แสดง:

เรียงตาม:

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงรัตน์ ริยอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165881524
เลขเรียก:
 • NLM - QX200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools 2/8
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165772761
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147563
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145910
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145927
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145897
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145903
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145880
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161147860
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions 1/15
หนังสือมาใหม่

การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรี คุณค้ำชู และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147059
เลขเรียก:
 • NLM - WL141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer

ผู้แต่งหนังสือ: วิสูตร คงเจริญสมบัติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436114
เลขเรียก:
 • NLM - WJ752
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาทารกในครรภ์ 0/35
หนังสือมาใหม่

การรักษาทารกในครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201121
เลขเรียก:
 • NLM - WQ211
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 0/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147332
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation 0/10
หนังสือมาใหม่

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201138
เลขเรียก:
 • NLM - WG180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

ผู้แต่งหนังสือ: วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435858
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อนามัยโรงเรียน = School health 1/10
หนังสือมาใหม่

อนามัยโรงเรียน = School health

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985972
เลขเรียก:
 • NLM - WA350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19 0/2
หนังสือมาใหม่

เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ: อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741499
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภราภรณ์ วังแก้ว, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165822404
เลขเรียก:
 • NLM - WR260
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบริการอนามัยครอบครัว 3/15
หนังสือมาใหม่

การบริการอนามัยครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986269
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ผู้แต่งหนังสือ: จิตตวดี เหรียญทอง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986184
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines 0/2
หนังสือมาใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines

ผู้แต่งหนังสือ: ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229472
เลขเรียก:
 • NLM - WW100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual) 1/17
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)

ผู้แต่งหนังสือ: จริยา สันตติอนันต์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168023136
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ 0/1
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์

ผู้แต่งหนังสือ: ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165820585
เลขเรียก:
 • NLM - QU195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

ผู้แต่งหนังสือ: ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165728966
เลขเรียก:
 • NLM - WR170
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders 0/3
หนังสือมาใหม่

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders

ผู้แต่งหนังสือ: อรอุมา ชัยวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436060
เลขเรียก:
 • NLM - WO184
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985774
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สารสื่อประสาทและการประยุกต์ 0/8
หนังสือมาใหม่

สารสื่อประสาทและการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: จิณัติตา จิตติวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340362
เลขเรียก:
 • NLM - WL102.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: ไสว นรสาร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435919
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: ไสว นรสาร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435933
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า