แสดง:

เรียงตาม:

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 0/5
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer 0/3
หนังสือมาใหม่

ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340652
เลขเรียก:
 • NLM - WT155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง 0/3
หนังสือมาใหม่

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา สัตยาศัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385467
เลขเรียก:
 • NLM - QV80
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country 0/3
หนังสือมาใหม่

การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country

ผู้แต่งหนังสือ: อานุภาพ เลขะกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716492
เลขเรียก:
 • NLM - QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 32 = National surgical week 2021; solidify surgical knowledge 0/5
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 32 = National surgical week 2021; solidify surgical knowledge

ผู้แต่งหนังสือ: พรพรหม เมืองแมน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168061107
เลขเรียก:
 • NLM - WO100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications 1/13
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications

ผู้แต่งหนังสือ: เกศินี สราญฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868648
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

มะเร็งกระเพาะอาหาร = Gastric adenocarcinoma 0/5
หนังสือมาใหม่

มะเร็งกระเพาะอาหาร = Gastric adenocarcinoma

ผู้แต่งหนังสือ: รภัส พิทยานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165860642
เลขเรียก:
 • NLM - WI320
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน = Point of care ultrasound for emergency patient 0/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน = Point of care ultrasound for emergency patient

ผู้แต่งหนังสือ: กมลวรรณ เอี้ยงฮง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165863414
เลขเรียก:
 • NLM - WN208
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ชีวเคมีทางการแพทย์ของไขมัน = Medical biochemistry of lipids 0/2
หนังสือมาใหม่

ชีวเคมีทางการแพทย์ของไขมัน = Medical biochemistry of lipids

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ ไววุฒิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165822664
เลขเรียก:
 • NLM - QU85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคติดต่ออุบัติใหม่ - โรคติดต่อที่น่าสนใจ 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ - โรคติดต่อที่น่าสนใจ

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐภัทร วัฒวรากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165780469
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วริสรา ลุวีระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164851153
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Must 2 know : adult เราต้องรอด / by อจอนช & อ.ดร. เสน่ห์ 1/15
หนังสือมาใหม่

Must 2 know : adult เราต้องรอด / by อจอนช & อ.ดร. เสน่ห์

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165775915
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Fundamentals of nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749619
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced 0/1
หนังสือมาใหม่

Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced

ผู้แต่งหนังสือ: Stein, Loren Nell Melton
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323625579
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Critical thinking & writing in nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

Critical thinking & writing in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Mooi Standing, Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781529728811
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323718585
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice 0/1
หนังสือมาใหม่

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice

ผู้แต่งหนังสือ: Stromberg, Holly K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749718
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักวิทยาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เล่ม 2 วัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการจัดการคลินิกวัคซีน 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักวิทยาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เล่ม 2 วัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการจัดการคลินิกวัคซีน

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165820820
เลขเรียก:
 • NLM - WF140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 9 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 9 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165774710
เลขเรียก:
 • NLM - WA84.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 10 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะไกล และการดูแลต่อเนื่อง สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 10 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะไกล และการดูแลต่อเนื่อง สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165775595
เลขเรียก:
 • NLM - WA84.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 11 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสั้น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเฉียบพลัน และผู้ป่วยนอก สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 12 หลักวัคซีนวิทยาคลินิกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 12 หลักวัคซีนวิทยาคลินิกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165825078
เลขเรียก:
 • NLM - QW540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 14 โรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165825160
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 15 หลักการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864961
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แก้วแสนเดงกีโมเดล : โมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 0/2
หนังสือมาใหม่

แก้วแสนเดงกีโมเดล : โมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ผู้แต่งหนังสือ: จรวย สุวรรณบำรุง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744586964
เลขเรียก:
 • NLM - WC534
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วิสัญญีปริทรรศน์ เล่ม 1 0/2
หนังสือมาใหม่

วิสัญญีปริทรรศน์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716591
เลขเรียก:
 • NLM - WO200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ถูกจุด หยุดอาการปวดคอ-หลัง-ไหล่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ถูกจุด หยุดอาการปวดคอ-หลัง-ไหล่

ผู้แต่งหนังสือ: ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160452828
เลขเรียก:
 • NLM - WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พังผืดต้นตอความเจ็บปวดทั่วร่างกาย คลายเองได้ ง่ายนิดเดียว 0/2
หนังสือมาใหม่

พังผืดต้นตอความเจ็บปวดทั่วร่างกาย คลายเองได้ ง่ายนิดเดียว

ผู้แต่งหนังสือ: ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160452866
เลขเรียก:
 • NLM - WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น : Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น" 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น : Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น"

ผู้แต่งหนังสือ: พรจิรา ศุภราศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165774000
เลขเรียก:
 • NLM - WB290
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย : ตำรายาอายุวัฒนะ กัน-แก้ สารพัดโรคจากครัวเรือน 0/2
หนังสือมาใหม่

108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย : ตำรายาอายุวัฒนะ กัน-แก้ สารพัดโรคจากครัวเรือน

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165781305
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  147
  133
  137


ล้างค่า